Oppføring av nytt anneks. Byggherre har brukt oss som totalentreprenør på grunnarbeider, betongarbeider, el og tømrerarbeider.