SENTRALE GODKJENNINGER

Utførende: Plasstøpte betongkonstruksjoner tiltaksklasse 1

Utførende: Tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner tiltaksklasse 2

Utførende: Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner tiltaksklasse 2

Utførende: Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning tiltaksklasse 1

Utførende: https://sgregister.dibk.no/enterprises/924454148

Vi tar også søknadsprosess for nybygg, tilbygg, fasadeendring og bruksendring